A-LIBAKO, S.R.O.

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

SMREČIANSKA 12

811 04 BRATISLAVA


CAPITAL

200 000 SK

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 36024961

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

23163/b


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

A-LIBAKO, S.R.O.

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

22.10.1997

OBJECT OF THE COMPANY

Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností

Reklamná činnosť - v rozsahu voľných živností

Poradenská činnosť v zdravotníctve v rozsahu voľných živností

Organizovanie kurzov a školení - v rozsahu voľných živností

ACTING IN NAME

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne

OTHER LEGAL FACT

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.9.1997 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 zb. starý spis: s.r.o. 11374

Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 14.4.1998 v súlade s ust. zák. č. 11/1998 z.z.

. na valnom zhromaždení konanom dňa 13.9.2000 a dňa 22.9.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle dodatku zo dňa 22.9.2000 vyhotoveného formou notárskej zápisnice č. nz 293/00. spis odstúpený na os bratislava 13.11.2000-zmena sídla.

Key people

Management

New added companies:

IČO:

IČO:

SILVEREEF LIMITED

CRN: 06266155