"ASU" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SPÓŁKA CYWILNA Active

Registered office address

Ul. Wrocławska 2
57-220 Ziębice
Poczta: Ziębice

TAX NUMBER (NIP): PL 8870007243
STATISTIC NUMBER (REGON) 890209564

Basic registry data

Registered office address

"ASU" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SPÓŁKA CYWILNA

Data rozpoczęcia działalności

1993-05-26

New added companies:

IČO:

IČO:

FYSO-UK LTD

CRN: 06921932