BAR BAGATTO SPÓŁKA CYWILNA ROSARIO ESPOSITO ANITA WŁODARCZYK Active

Registered office address

Ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 19
20-356 Lublin
Poczta: Lublin

TAX NUMBER (NIP): PL 9462639296
STATISTIC NUMBER (REGON) 061416730

Basic registry data

Registered office address

BAR BAGATTO SPÓŁKA CYWILNA ROSARIO ESPOSITO ANITA WŁODARCZYK

Data rozpoczęcia działalności

2012-06-01

Data wznowienia działalności

01 września 2014

Key people

Wspólnicy spółki cywilnej

New added companies:

KARTAGINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGON: 01285709100000

KRS: 0000199129

IČO:

IČO:

Green Massage

CVR: 1024808005P

ORMEVATN AS

ID: 918661808

ID: