BC LOGIA SK A. S.

sk-flagAKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

 (PUBLIC LIMITED COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

DRIEŇOVÁ 14

821 09 BRATISLAVA


CAPITAL

33 194 EUR

CAPITAL PAID UP

33 194 EUR

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 36028037

SECTION

Sa

COURT REFERENCE NUMBER

3903/b


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

BC LOGIA SK A. S.

COMPANY TYPE

Akciová spoločnosť

INCORPORATED ON:

23.12.1997

OBJECT OF THE COMPANY

Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

Automatizované spracovanie dát

Poradenská činnosť v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky, komunikácií

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - kancelárska a výpočtová technika

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - kancelárska a výpočtová technika

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

Poradenská činnosť v oblasti vývoja softwaru

ACTING IN NAME

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva samostatne, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

SHARES_SK

Počet: 100 druh: kmeňové podoba: listinné forma: akcie na meno menovitá hodnota: 331,94 eur

OTHER LEGAL FACT

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 4.12.1997 a rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice judr. dariny hornáčekovej v zmysle § 154 a nasl. zák. č. 513/91 zb. v súlade s ust. §§ 172, 175 zák. č. 513/91 zb. a prijatím stanov. stary spis: sa 1256

Valné zhromaždenie konané dňa 12.5.1998, schválilo zmenu stanov spoločnosti.

Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.8.1998 bola schválená zmena stanov.

. zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia z 27.04.1999 v nz 214/99, napísanej v nú mgr. zory belkovej, skuteckého 16, banská bystrica a v nz 509/99 z 30.11.1999 napísanej v nú mgr. zory belkovej, skuteckého 16, banská bystrica, ako aj zápisnica dozornej rady č. 1/99, z 30.04.1999.

. na valnom zhromaždení konanom dňa 26.6.2001 bola schválená zmena stanov.

. zapisuje sa návrh v zmysle uzstanovenia zák. č. 500/2001 z.z..

Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. n 770/2013, nz 57009/2013, ncrls 57804/2013 zo dňa 20.12.2013. zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.12.2013. zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.12.2013. zmena obchodného mena z pôvodného quantus a.s. na nové bc logia sk a. s.

Key people

Management
Supervisor
Predseda predstavenstva
Člen
Podpredseda predstavenstva

New added companies:

FUNDACJA WENA

NIP: 6762276063

REGON: 356873494

KRS: 0000213247

IČO:

IČO: