DAKON-SLOVAKIA, S.R.O.

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

P. MUDROŇA Č. 7

010 01 ŽILINA


CAPITAL

200 000 SK

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 31631151

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

13443/l


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

DAKON-SLOVAKIA, S.R.O.

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

19.06.1995

DELETION DATE

01.07.2006

PERSON DISSOLVED FROM

30.6.2006

DELETION_GROUND_SK

Dobrovoľný výmaz

OTHER LEGAL FACT

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti dakon-slovakia, s.r.o. konaného dňa 28.04.2006, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie a na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou buderus vykurovacia technika spol. s.r.o., so sídlom vajnorská 137, 832 30 bratislava, ičo: 31 404 758, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom, taktiež na základe predloženého súhlasu správcu dane a predloženej zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť dakon-slovakia, s.r.o., so sídlom p. mudroňa č. 7, 010 01 žilina, ičo: 31 631 151 dňom 01.07.2006 z obchodného registra v y m a z á v a.

New added companies:

IČO:

IČO:

ID:

ID:

ID: