DASS, S.R.O.

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

ROBOTNÍCKA 1E/7030

036 01 MARTIN


CAPITAL

6 640 EUR

CAPITAL PAID UP

6 640 EUR

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 31588417

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

1253/l


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

DASS, S.R.O.

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

02.07.1993

OBJECT OF THE COMPANY

Veľkoobchod s drevom, výrobkami z dreva a stavebným materiálom

Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť /mimo koncesií/

Sprostredkovanie obchodu

Kovovýroba

Montážne práce v rozsahu voľných živností

Automatizované spracovanie dát

Podnikateľské poradenstvo

Účtovné poradenstvo

Organizačné a ekonomické poradenstvo

Vedenie účtovnej evidencie

ACTING IN NAME

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis

OTHER LEGAL FACT

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.6.l993 podľa § lo5 a nasl. zák. č. 5l3/9l zb.

Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.7.1995 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. starý spis: s.r.o. 3706

Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.7.1998 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

Na valnom zhromaždení dňa 5.11.2001 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

Na valnom zhromaždení dňa 25.11. 2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.

Key people

Management

New added companies:

SPÓŁKA CYWILNA "HERA" IWONA MARECKA, MONIKA GUZEK

NIP: 6842379316

REGON: 371183237

IČO:

IČO: