DELTECH, A.S.

sk-flagAKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

 (PUBLIC LIMITED COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

PRIEMYSELNÁ 1

031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ


CAPITAL

428 232 EUR

CAPITAL PAID UP

428 232 EUR

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 30225582

SECTION

Sa

COURT REFERENCE NUMBER

10415/l


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

DELTECH, A.S.

COMPANY TYPE

Akciová spoločnosť

INCORPORATED ON:

02.12.1991

OBJECT OF THE COMPANY

Sprostredkovanie obchodu, služieb v rozsahu voľných živností

Výroba, inštalácia a montáž elektrických strojov a prístrojov

Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky

Elektroinštalatérstvo

Technicko - poradenská a konzultačná činnosť v odbore výpočtovej techniky

Vykonávanie školení v oblasti výpočtovej techniky

Vykonávanie školení na obsluhu elektronic kých systémov a zariadení

Poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

Výroba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 v.

Odborné činnosti vo výstavbe v kategórii technické, technologické a energetické vybavenia stavieb s rozsahom oprávnenia elektrotechnické zariadenia

Projektovanie, inštalácie, revízie a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie (eps)

Poradenská činnosť v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti a bezpečnostných systémov

Predaj, inštalácia zariadení na ochranu informácií informačných systémov

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a ich výšku15m, drobných stavieb a ich zmien

Výkon činnosti stavbyvedúceho

Výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

Leasingová činnosť

Montáž počítačových sietí, káblových rozvodov a optických sietí

Vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

Činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia komplexné priemyselné stavby podľa zákona nr sr č. 138/1992 zb.

Obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného ministerstvom hospodárstva slovenskej republiky podľa zákona nr sr č. 179/1998 z.z.

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

Vedenie účtovníctva

Kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení

Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

Činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii: inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb podľa zákona nr sr č. 138/1992 zb.

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení

Prenájom hnuteľných vecí

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

Administratívne služby

Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

Počítačové služby

Oganizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie

Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení

Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Výkon činností autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb

Výkon činností autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre statiku stavieb

Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ACTING IN NAME

V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

SHARES_SK

Počet: 8 druh: kmeňové podoba: listinné forma: akcie na meno menovitá hodnota: 33 194 eur

Počet: 40 druh: kmeňové podoba: listinné forma: akcie na meno menovitá hodnota: 3 320 eur

Počet: 30 druh: kmeňové podoba: listinné forma: akcie na meno menovitá hodnota: 996 eur

OTHER LEGAL FACT

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice napísanej na štátnom notárstve v liptovskom mikuláši čis. n 368/91, nz 340/91 dňa 15.11.1991 v zmysle ust. § 106n zák.č. 103/90 zb., ktorým sa mení a dopĺňa hz. na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.11.1992 bol schválený dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 zb. stary spis: s.r.o. 793

Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.3.1994 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.7.1998 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.7.1999 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. na valnom zhromaždení konanom dňa 22.11.1999 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.

Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.8.2002 bol prijatý dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.

Na valnom zhromaždení dňa 11.9.2002 bol schválený dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.

Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.6.2003 bol prijatý dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.

Valné zhromaždenie spoločnosti quadriq, a.s. dňa 19.06.2014 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti quadriq, a.s., so sídlom priemyselná 1, 031 01 liptovský mikuláš, ičo: 30 225 582 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou deltech, a.s., so sídlom priemyselná 1, 031 01 liptovský mikuláš, ičo: 45 981 817 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti deltech, a.s. na obchodnú spoločnosť quadriq, a.s. obchodná spoločnosť quadriq, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti deltech, a.s.

MERGER_OR_DIVISION_SK

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia

Key people

Management
Supervisor
Predseda predstavenstva
Podpredseda predstavenstva

New added companies:

IČO:

IČO:

WAYMARKS LIMITED

CRN: 06967283

Webbler ApS

CVR: 38432265CVR

SIMON WISSLER

ID: 920143962

Paffia Oy

ID: 1053576-2

ID: