DREXLER, S.R.O.

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

PRIEMYSELNÁ 12

971 01 PRIEVIDZA


CAPITAL

100 000 SK

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 31636276

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

3150/r


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

DREXLER, S.R.O.

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

02.10.1995

DELETION DATE

20.05.2002

PERSON DISSOLVED FROM

20.5.2002

OTHER LEGAL FACT

Krajský súd v bratislave uznesením č.k. 7k 247/00 zo dňa 9.4.2001 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu drexler, s.r.o., priemyselná 12, prievidza, ičo 31 636 276 pre nedostatok majetku. uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2001. podľa § 68 ods. 1 v spojení s § 68 ods. 2, 3 písm. d/, 4 obch. zák. sa obchodná spoločnosť drexler, s.r.o., priemyselná 12, prievidza, ičo 31 636 276 dňom 20.5.2002 z obchodného registra v y m a z á v a. spoločnosť nemá právneho nástupcu.

New added companies:

MIROSŁAW GUDOWSKI CARDEA OGRODY ZIMOWE

NIP: 6291732388

REGON: 243035740

Vasil TORBÍK

IČO: 61490288

DELTECH, a.s.

IČO: 30225582

REGENT RICCO LIMITED

CRN: 09754106

Grundejerforeningen Bovang

CVR: 39871084CVR

UTLEIEN

ID: 920252079

Ft Voluntas Oy

ID: 2590536-7

Anna Vaikšnorene

ID: 12597658