FAGUS - SIL, S.R.O.

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

TULIPÁNOVÁ 36

979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA


CAPITAL

6 638,783775 EUR

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 36035033

TAX NUMBER (DIČ):

2020074958

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

5820/s


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

FAGUS - SIL, S.R.O.

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

08.03.1999

OBJECT OF THE COMPANY

Stolárstvo

Piliarske práce

Maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľných živností

Veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľných živností

Sprostredkovanie obchodu a služieb

Čistiace a iné prevádzkové služby v prírodnom prostredí a v chránených územiach

ACTING IN NAME

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.

OTHER LEGAL FACT

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakla- dateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápis- nice č. nz 216/98 a nz 7/99, zo dňa 18.12.1998, a zo dňa 14.01.1999, napísanej v notárskom úrade judr. magdalény valušovej, rimavská sobota, železničná 21, podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 zb.

. na valnom zhromaždení dňa 23.9.2000 bola schválená zmena zakladateľskej listiny - dodatok č. 2.

Key people

Management

New added companies:

"FUNDACJA SZCZĘŚLIWEJ DROGI"

NIP: 1231307213

REGON: 363140292

KRS: 0000588722

GAMA 10, spol. s r.o.

IČO: 25001698

CITRI LIMITED

CRN: 05773134