GRINDSTED RENSEANLÆG A/S Not active

dk-flagAKTIESELSKAB

COMPANY ADDRESS

Grindsted Landevej 40 Jerrig

7200 Grindsted

Billund

TELEPHONE

76502700

Email

post@billundvand.dk

COMPANY NUMBER

DK 38148052

COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

Grindsted Renseanlæg A/S

COMPANY TYPE

Virksomhed

LEGAL FORM

Aktieselskab

REGISTERED

27.10.2016

DK_POWERS_TO_BIND

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

DK_FINANCIAL_YEAR

Fra 01.01 til 31.12

DK_LATEST_ARTICLES_OF_ASSOCIATION

15.05.2018

DK_FIRST_ACCOUNTING_PERIOD

01.11.2016 - 31.12.2016

DK_REGISTERED_CAPITAL

5.000.000,00 DKK

DK_CLASSES_OF_SHARES

Nej

DK_OBJECTS

Selskabets formål er at varetage spildevandsrenseforsyningsvirksomhed inden for Billund Kommune. Selskabets formue og indtægterne ved spildevandsrenseforsynings-virksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af spildevandsrenseforsyningsaktiviteterne. Selskabets aktiviteter drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder de til enhver tid gældende prisbestemmelser for spildevandsrense-forsyningsselskaber. Selskabet kan udøve anden virksomhed, der har nær tilknytning til spildevandsrenseforsyningsvirksomhed, når denne virksomhed udøves på kommercielle vilkår. Virksomheden kan udøves gennem et selvstændigt selskab med begrænset ansvar. Udøves virksomheden ikke i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar, skal virksomheden holdes regnskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter forbundet med spildevandsrenseforsyningsvirksomheden. Selskabet driver spildevandsrenseforsyningen effektivt med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet med hensyntagen til forsyningssikkerhed og naturen samt gennemskuelighed for forbrugerne.

NATURE OF BUSINESS

370000 Opsamling og behandling af spildevand

ADVERTISING PROTECTION

Ja

Key people

BILLUND SPILDEVAND A/S

StiftereDELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

RevisorBILLUND SPILDEVAND A/S

Legale EjereVirksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.

Reelle EjereReelle EjereSøren Per Nyhus

01.11.2016 –

NæstformandSøren Klausen

01.11.2016 –

BestyrelsesmedlemKlara Fuursted Noer

01.01.2018 –

BestyrelsesmedlemNew added companies:

"DRESSO - INVEST" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

REGON: 47076246700000

KRS: 0000045394

IČO:

IČO:

Mariyama DK

CVR: 37379654CVR

DDM Group Oy

ID: 0730705-6

ID: