HELIOS, SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM, KOŠICE

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

HLAVNÁ 90

KOŠICE


CAPITAL

100 000 SK

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 17083869

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

716/v


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

HELIOS, SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM, KOŠICE

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

22.10.1991

DELETION DATE

19.09.2009

PERSON DISSOLVED FROM

5.8.2009

LEGAL_GROUND_FOR_DISSOLUTION_SK

Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 obchodného zákonníka

DELETION_GROUND_SK

Ex offo výmaz

OTHER LEGAL FACT

Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia okresného súdu košice i sp. zn. 27cbr 77/08-24 zo dňa 24. júna 2009.

New added companies: