HERSS TRADE, S.R.O.

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

SLÁNSKA 42

080 06 PREŠOV


CAPITAL

6 970,722964 EUR

CAPITAL PAID UP

6 970,722964 EUR

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 36453765

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

11010/p


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

HERSS TRADE, S.R.O.

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

30.01.1998

OBJECT OF THE COMPANY

Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby

Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Obchodná činnosť - železiarsky tovar, drevo a výrobky z dreva, kovy a kovové výrobky, stavebný materiál, spotrebný a priemyselný tovar, svietidlá, osvetľovacia technika, elektroinštalačný materiál, zariadenia a technológie v oblasti stavebníctva, hutníctva, chémie a potravinárstva

Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

Demolácia a zemné práce

Inžinierska činnosť v stavebníctve (mimo vybraných činností vo výstavbe)

Vykonávanie bytových a občianskych stavieb

Vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)

Vykonávanie priemyselných stavieb

Prípravné práce pre stavby

ACTING IN NAME

Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje písomnosti za spoločnosť tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

OTHER LEGAL FACT

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.12.1997, podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 zb.

Dodatok č.1 zo dňa 29.10.2002 k spoločenskej zmluve.

Key people

Management

New added companies:

IČO:

IČO:

HOVERSTONE LIMITED

CRN: 06149160

SEKO-SPORT ApS

CVR: APS3030REG

Kisälli - Harjulanmäki

ID: 1607850-7

ID: