HUTERA, SPOL. S R.O.

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

208

966 15 BANSKÁ BELÁ


CAPITAL

200 000 SK

CAPITAL PAID UP

200 000 SK

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 34107916

TAX NUMBER (DIČ):

2020397192

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

561/t


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

HUTERA, SPOL. S R.O.

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

20.09.1994

OBJECT OF THE COMPANY

Stavebná činnosť

Sústružnícke práce

Sprostredkovanie obchodu

Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Výroba a predaj keramiky

Výroba a predaj klincov

Výroba a predaj klincového drôtu

ACTING IN NAME

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

OTHER LEGAL FACT

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.8.1994 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 zb./obchodný zákonník/ v znení neskorších predpisov. stary spis: s.r.o. 1675

Dodatok č.1 zo dňa 13.02.1996 k spoločenskej zmluve (rozšírenie predmetu činnosti). stary spis: s.r.o. 1675

Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák. č. 11/1998 z.z. dodatkom č. 3 zo dňa 31.07.1998.

Key people

Management

New added companies:

HESS CORPORATION

ID: 917231486

Mylab Galactica Oy

ID: 2240786-4

Avolcon OÜ

ID: 11883072