IBG SLOVENSKO, S.R.O.

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

ŠENKVICKÁ CESTA 11

902 01 PEZINOK


CAPITAL

35 000 EUR

CAPITAL PAID UP

35 000 EUR

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 36026506

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

33548/b


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

IBG SLOVENSKO, S.R.O.

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

28.11.1997

OBJECT OF THE COMPANY

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností

Sprostredkovanie obchodu

Kompletizácia a servis priemyselných batérií

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Reklamná a propagačná činnosť

Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí

Prenájom priemyselného tovaru

Obchodné poradenstvo

Administratívne práce

Cestná nákladná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov

Oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov

Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Požičiavanie strojov, prístrojov, zariadení a náradia

Mechanické úpravy a opravy v rozsahu voľnej živnosti

Sprostredkovanie dopravy

Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby

Prevádzkovanie športových zariadení

Požičiavanie pretekárskeho motorového vozidla

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

Organizovanie športových podujatí

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ACTING IN NAME

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

OTHER LEGAL FACT

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. n 361/97, nz 338/97 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák.č. 513/91 zb. stary spis: s.r.o. 11516

. zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle rozhodnutia zakladateľa zo dňa 14.04.1998 zapísanom v nz 185/98, napísanej notárkou judr. martou jurinovou, vo fiľakove, hlavná 4.

. na valnom zhromaždení konanom dňa 28.7.1998 bol schválený dodatok č.2 k zakladateľskej listine vo forme nz č. 346/98.

.

Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.11.2001 spoločník schválil zmenu zakladateľskej listiny v zmysle dodatku č. 3.

. zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia, zo dňa 12.03.2003 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2006 o rozšírení predmetu podnikania.

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.08.2008.

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.04.2009.

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.10.2011.

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.09.2014.

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.03.2015.

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06.2015.

Key people

Management

New added companies:

BIO-Center Gudenå

CVR: 1015771638P

EIRIK JAHREN RØINE

ID: 919662573

ID: