ING. VLADIMÍR KAŠPAR - UNIELEKTRO

sk-flagSAMOSTATNE PODNIKAJÚCA FYZICKÁ OSOBA

 (SOLE TRADER)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

ILIAŠSKÁ CESTA 2

974 00 BANSKÁ BYSTRICA


COMPANY NUMBER (IČO)

SK 10835377

TAX NUMBER (DIČ):

1020561179

SECTION

Firm

COURT REFERENCE NUMBER

10/s


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

ING. VLADIMÍR KAŠPAR - UNIELEKTRO

COMPANY TYPE

Samostatne podnikajúca fyzická osoba

INCORPORATED ON:

25.07.1990

OBJECT OF THE COMPANY

Kovovýroba mimo riadnej prevádzky

Výroba a opravy elektrických zariadení

Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov okrem tých na ktoré je potrebné osobitné povolenie

Prenájom dopravných prostriedkov - lietadiel

OTHER LEGAL FACT

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti bolo vydané msnv v banskej bystrici pod čís. mho-976/90/ď zo dňa 25.6.1990 podľa § 6 zák. č. 105/90 zb. o súkromnom podnikaní občanov. stary spis: firm. 97

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti bolo vydané obvodným úradom v banskej bystrici č.j. žo 3561/1992 zo dňa 27.10.1992 v súlade so zák.č. 455/1991 zb. stary spis: firm. 97

Key people

Vladimír Kašpar

Údaje o podnikateľovi


New added companies:

MP-STAV, spol. s r.o.

IČO: 34105018

LIFEBE CBT LTD

CRN: 11431145