ING. VLADIMÍR KAŠPAR - UNIELEKTRO

sk-flagSAMOSTATNE PODNIKAJÚCA FYZICKÁ OSOBA

 (SOLE TRADER)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

ILIAŠSKÁ CESTA 2

974 00 BANSKÁ BYSTRICA


COMPANY NUMBER (IČO)

SK 10835377

SECTION

Firm

COURT REFERENCE NUMBER

10/s


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

ING. VLADIMÍR KAŠPAR - UNIELEKTRO

COMPANY TYPE

Samostatne podnikajúca fyzická osoba

INCORPORATED ON:

25.07.1990

OBJECT OF THE COMPANY

Kovovýroba mimo riadnej prevádzky

Výroba a opravy elektrických zariadení

Obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov okrem tých na ktoré je potrebné osobitné povolenie

Prenájom dopravných prostriedkov - lietadiel

OTHER LEGAL FACT

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti bolo vydané msnv v banskej bystrici pod čís. mho-976/90/ď zo dňa 25.6.1990 podľa § 6 zák. č. 105/90 zb. o súkromnom podnikaní občanov. stary spis: firm. 97

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti bolo vydané obvodným úradom v banskej bystrici č.j. žo 3561/1992 zo dňa 27.10.1992 v súlade so zák.č. 455/1991 zb. stary spis: firm. 97

Key people

Vladimír Kašpar

Údaje o podnikateľovi


New added companies:

M.Just MIROSŁAW KRÓLICKI

NIP: 5730027936

REGON: 150931216

IČO:

IČO:

Barbarellaslife

CVR: 1022750425P

CANIDER AS

ID: 913059573

Autotalo J. Kolsi Oy

ID: 1048475-8

ID: