KINUS, S.R.O.

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

CHALUPKOVA 102

976 81 PODBREZOVÁ


CAPITAL

6 640 EUR

CAPITAL PAID UP

6 640 EUR

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 36026361

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

5016/s


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

KINUS, S.R.O.

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

28.11.1997

OBJECT OF THE COMPANY

Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností

Veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností

Sprostredkovanie obchodu a služieb

Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby

Vykonávanie bytových a občianskych stavieb

Vykonávanie inžinierskych stavieb

Vykonávanie priemyselných stavieb

Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby

Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - vodohospodárske stavby

Rozpočtárske práce v stavebníctve

Projektovanie stavieb - pozemné stavby - jednoduché a drobné stavby s výnimkou stavieb na bývanie

Zemné a demolačné práce

Výroba stavebno-stolárska a tesárska

Výroba píliarska a impregnácia dreva

Výroba transportného betónu

Výroba stavebných prvkov z betónu

Maliarske a natieračské práce

Klampiarstvo

ACTING IN NAME

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

OTHER LEGAL FACT

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločensou zmluvou, zo dňa 25.11.1997, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 zb. starý spis: s.r.o. 11502

Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 24.7.1998 a dodatok č. 1 v súlade s ust. zák. č. 11/1998 z.z.

. zapisuje sa úplné znenie spoločenskej zmluvy vyhotovené dňa 13.12.2002.

Key people

Management

New added companies:

Ole Winther Christensen

CVR: 1009772894P

TANYA KUITERS

ID: 919279591

JHELP Oy

ID: 2714537-3

ID: