"KIWI SPÓŁKA CYWILNA MONIKA KWIATKOWSKA PAWEŁ KWIATKOWSKI" Active

Registered office address

Ul. Ścinawska 2
56-100 Wołów
Poczta: Wołów

TAX NUMBER (NIP): PL 9880294061
STATISTIC NUMBER (REGON) 022444949

Basic registry data

Registered office address

"KIWI SPÓŁKA CYWILNA MONIKA KWIATKOWSKA PAWEŁ KWIATKOWSKI"

Data rozpoczęcia działalności

2014-07-14

Data zakończenia działalności

30 czerwca 2015

New added companies:

ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ "SOŁTYKÓW" SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 6631670581

REGON: 29119011800000

KRS: 0000159897

IČO:

IČO:

MTS Kivimark

ID: 1186712-8

ID: