KLINICKÁ BIOCHÉMIA S.R.O.

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

V.SPANYOLA 47A

010 01 ŽILINA


CAPITAL

9 960 EUR

CAPITAL PAID UP

9 960 EUR

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 36406554

TAX NUMBER (DIČ):

2021694543

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

13684/l


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

KLINICKÁ BIOCHÉMIA S.R.O.

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

09.07.2002

OBJECT OF THE COMPANY

Maloobchod v rozsahu voľných živností

Veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Sprostredkovanie obchodu a služieb

Reklamné činnosti

Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov

Nepravidelná neverejná cestná osobná doprava

Prenájom strojov, prístrojov a zariadení

Prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení

Sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení, samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia

Prevádzkovanie zdravotníckych zariadení- spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, klinická imunológia a alergológia

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ACTING IN NAME

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý z nich samostatne.

OTHER LEGAL FACT

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.6.2002, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 zb.

Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 25.10.2002 bola schválená zmena č. 1 spoločenskej zmluvy a dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

Valné zhromaždenie spoločnosti klinická biochémia s.r.o. dňa 06.08.2015 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti klinická biochémia s.r.o. so sídlom v. spanyola 47a, 010 01 žilina, ičo: 36 406 554 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou biochémia dubnica, s.r.o. so sídlom istrijská 20, 841 07 bratislava, ičo: 46 817 981 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti na obchodnú spoločnosť klinická biochémia s.r.o. obchodná spoločnosť klinická biochémia s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti biochémia dubnica, s.r.o.

MERGER_OR_DIVISION_SK

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia

Key people

Management

New added companies:

W. BIELA, D. MISIEJUK, R. MISIEJUK SKLEP MINI MARKET- SPÓŁKA JAWNA

NIP: 7120100943

REGON: 430035037

KRS: 0000016383

IČO:

IČO:

VICKY WOODGER DESIGN LTD

CRN: 04624556