KOMPRESS MEDICAL, S.R.O.

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

DANIELA DLABAČA 769/21

010 01 ŽILINA


CAPITAL

6 639 EUR

CAPITAL PAID UP

6 639 EUR

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 36373524

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

35088/b


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

KOMPRESS MEDICAL, S.R.O.

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

11.08.1997

OBJECT OF THE COMPANY

Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností

Sprostredkovanie obchodu

Prenájom a leasing strojov, prístrojov a zariadení

Výroba a distribúcia jednorázových stáča ných tampónov, kompresov, operačných tam pónov a hydrofilnej gázy

Spracovanie a distribúcia buničnej vaty

Výroba obalov z polyetylénu

Výroba gumenných škrtidiel

Výroba farmaceutických prípravkov

Veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami

Skladovanie

Preklad nákladov

Vedľajšia činnosť v doprave

Baliace činnosti

Sekretárske služby vrátane tlmočníckych služieb

Upratovacie práce

Reklamné činnosti

Frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov

Zámočníctvo

Kovoobrábanie

Povrchová úprava kovov

Výroba nástrojov

Maľovanie, lakovanie

Prípravné práce pre stavbu

ACTING IN NAME

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.

OTHER LEGAL FACT

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. nz 188/97 zo dňa 16.7. 1997 podľa § 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 zb

Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.7.1998 bol schválený dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.

Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.12.2002 bolo schválené úplné znenie zakladateľskej listiny.

Na valnom zhromaždení dňa 9.7.2003 boli schválené zmeny a úplné znenie zakladateľskej listiny.

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.04.2007 o zmene sídla spoločnosti.

Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 11.12.2015.

Key people

Management

New added companies:

IČO:

IČO:

PQS SURVEY LIMITED

CRN: 06283890

VIRAL AS

ID: 920067166

ID: