LACHMAN

sk-flagSAMOSTATNE PODNIKAJÚCA FYZICKÁ OSOBA

 (SOLE TRADER)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

BEZ URČENIA


COMPANY NUMBER (IČO)

SK 12678104

SECTION

Firm

COURT REFERENCE NUMBER

481/n


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

LACHMAN

COMPANY TYPE

Samostatne podnikajúca fyzická osoba

INCORPORATED ON:

05.08.1991

DELETION DATE

17.10.1991

OTHER LEGAL FACT

Obvodný úrad nitra - živnostenské odd. rozhodnutím zo dňa 17. 10. 1991 č.j. žo 1140/90 vydal rozhodnutie o zrušení registrácie pre navrhovateľa na základe jeho žiadosti zo dňa 17. 10. 1991 a súčasne stanovil lehotu na ukončenie podnikania do 17. 10. 1991. v y m a z u j e s a : firma: lachmann z obchodného registra dňom 17. 10. 1991 stary spis: firm. 1975

Key people

Juraj Lachman

Údaje o podnikateľovi


New added companies:

IČO:

IČO:

PETRAIN DESIGN LIMITED

CRN: 06190680