LARF, SPOL. S R.O. V KONKURZE

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

M.R.ŠTEFÁNIKA 1

972 71 NOVÁKY


CAPITAL

600 000 SK

CAPITAL PAID UP

600 000 SK

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 30223962

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

1835/r


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

LARF, SPOL. S R.O. V KONKURZE

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

10.10.1991

DELETION DATE

31.12.2009

PERSON DISSOLVED FROM

31.7.2009

DELETION_GROUND_SK

Ex offo výmaz

Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov.

OPENING OF BANCRUPTCY PROCEEDINGS

Uznesením krajského súdu v bratislave zo dňa 14.10.2005 č.k. 3k 74/04-133 zanikla funkcia správcu konkurznej podstaty judr. dušana antola, ak, podtatranského 1, bratislava a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený judr. jozef bolješek, ak, radlinského 50, 921 01 piešťany.

CLOSING OF BANCRUPTCY PROCEEDINGS

Uznesením krajského súdu v bratislave, č.k. 3k74/04-366 zo dňa 18.06.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.07.2009 bol zrušený konkurz, pretože nie sú predpoklady pre konkurz a správca judr. jozef bolješik, ak, radlinského 50, 921 01 piešťany, bol zbavený funkcie správcu.

Key people

Jozef Bolješik,

Správca konkurznej podstaty


New added companies:

Kajs- Kyllinger

CVR: 1021679662P

HEMNE KOMMUNE FEIERVESEN

ID: 987660554

MTN-Palvelu Ky

ID: 1807707-3

ID: