MEDOP BRATISLAVA SPOL. S R.O.

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

GALVANIHO 12

821 04 BRATISLAVA


CAPITAL

6 640 EUR

CAPITAL PAID UP

6 640 EUR

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 17324939

TAX NUMBER (DIČ):

2020328057

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

1892/b


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

MEDOP BRATISLAVA SPOL. S R.O.

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

03.12.1991

OBJECT OF THE COMPANY

Verejná cestná nákladná doprava

Nákup a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov vrátane zabezpečovania záručného servisu. opravy motorových vozidiel vrátane ostatných dopravných prostriedkov

ACTING IN NAME

Menom spoločnosti koná konateľ.

OTHER LEGAL FACT

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.10.1991 podľa § 106a os. l a § 106n ods. l zák. č. 103/ 1990 zb., ktorým sa mení a doplňa hospodársky zákonník. stary spis: s.r.o. 3567

Spoločenská zmluva bola zmenená v zmysle zákona č. 513/1991 zb. dňa 21.12.1992. stary spis: s.r.o. 3567

Prevod obchodného podielu a dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.9.1994. dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.12.1994. stary spis: s.r.o. 3567

Uznesenie zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 18.6.1996. dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.6.1996. zmena obchodného mena z pôvodného medop bratislava, spol. s r.o. mechanizačno - dopravná spol. stary spis: s.r.o. 3567

Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.7.1998. dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1998 v súlade so zák. č. 11/1998 z.z.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2002. dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.12.2002.

Key people

Management

New added companies:

BIESZCZADZKA GRUPA TWÓRCÓW KULTURY

NIP: 6871651985

REGON: 370178599

KRS: 0000308591

Vasyl Krychfalushiy

IČO: 27296890

Petr Zhibo - AUTOIMPORT

IČO: 36528722

D K S R LIMITED

CRN: 05853106

WIEDEKAMM HOLDING ApS

CVR: 20415037CVR

Ansio Global Goods Oy

ID: 2648646-7

DHAMI IMPEX OÜ

ID: 14284359