MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, ŠTÁTNY PODNIK, VEĽKÉ KAPUŠANY

sk-flagOBECNÝ PODNIK

REGISTERED OFFICE ADDRESS

UL. VÍŤAZSTVA 15

VEĽKÉ KAPUŠANY


CAPITAL

70 990 177 SK

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 00696501

SECTION

Pšn

COURT REFERENCE NUMBER

113/v


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, ŠTÁTNY PODNIK, VEĽKÉ KAPUŠANY

COMPANY TYPE

Obecný podnik

INCORPORATED ON:

07.02.1991

DELETION DATE

11.10.1995

DELETION_GROUND_SK

Dobrovoľný výmaz

OTHER LEGAL FACT

V y m a z á v a s a : obchodné meno: mestský bytový podnik, štátny podnik, veľké kapušany sídlo: veľké kapušany, ul. víťazstva č. 15/100 ičo: 00 696 501 ako aj všetky doteraz platné zápisy na základe uznesenia mestského zastupiteľstva vo veľkých kapušanoch číslo 72/a zo dňa 4.7.1995 o zrušení mestského bytového podniku š.p. veľké kapušany bez likvidácie. práva, záväzky a majetok zrušeného podniku preberá podľa zákona č. 159/93 zb. mestský bytový podnik, príspevková organizácia veľké kapušany.