MOJA MAŁA OJCZYZNA KOMORÓW Active

pl-flagSTOWARZYSZENIE

 (ASSOCIATION)

Registered office address

123A
36-110 Komorów

COMPANY NUMBER (KRS):

0000234426

STATISTIC NUMBER (REGON)

180042071

STATUS VAT-EU

Basic registry data

Registered office address

MOJA MAŁA OJCZYZNA KOMORÓW

Incorporated on:

17 maja 2005

Representation

ZARZĄD

Model of representation

DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH OSÓB TJ.: PREZESA, WICEPREZESA LUB SKARBNIKA.

Court

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Key people

Management
Supervisory board

Connections