MOTORY A.S.

sk-flagAKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

 (PUBLIC LIMITED COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

KOLLÁROVA 73

036 01 MARTIN


CAPITAL

2 000 000 SK

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 36372323

SECTION

Sa

COURT REFERENCE NUMBER

10030/l


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

MOTORY A.S.

COMPANY TYPE

Akciová spoločnosť

INCORPORATED ON:

23.06.1997

DELETION DATE

27.10.2010

DELETION_GROUND_SK

Ex offo výmaz

CLOSING OF BANCRUPTCY PROCEEDINGS

Dátum ukončenia konkurzného konania: 13.4.2010

Uznesením krajského súdu v banskej bystrici č.k. 36-24k 380/01-349 zo dňa 3.3.2010 súd zrušil konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty judr. gabrielu muškovú, phdr., advokátku, ul. prof. sáru č. 44, banská bystrica.

OTHER LEGAL FACT

Uznesením okresného súdu v žiline, č.k. 5exre/228/2010 - 265, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.10. 2010, súd rozhodol o povolení výmazu z obchodného registra, nakoľko po splnení rozvrhového uznesenia neostal spoločnosti žiadny majetok, sa obchodná spoločnosť motory a.s. so sídlom kollárova 73, 036 01 martin, ičo: 36 372 323 z obchodného registra okresného súdu v žiline dňom 27.10. 2010 vymazáva.

Key people

Gabriela Matušková

Správca konkurznej podstaty


New added companies:

Ryde Consulting ApS

CVR: 1025327930P

THEKRI AS

ID: 919900601

OSG Drive By Welding Oy

ID: 2436762-4

ID: