PAS PARTIZÁNSKE S.R.O. - V LIKVIDÁCII

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

NITRIANSKA 503/60

958 01 PARTIZÁNSKE


CAPITAL

200 000 SK

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 34148248

TAX NUMBER (DIČ):

2021016844

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

11156/r


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

PAS PARTIZÁNSKE S.R.O. - V LIKVIDÁCII

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

11.10.1996

OBJECT OF THE COMPANY

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

Sprostredkovanie obchodu mimo činnosti vyžadujúcich osobitné povolenie

Skúšky usní, kožušín a gumy používaných na výrobu obuvi a skúšky plastovej, usňovej, gumovej, textilne a poromerovej obuvi

Poradenské a konzultačné činnosti na úseku skúšobníctva, technickej normalizácie a iso noriem v oblasti kvality

Cestná nákladná doprava

Výroba odliatkov zo sivej liatiny, ocele, hliníka

Výroba drevených modelov

Výroba strojov pre obuvnícku výrobu

Výroba strojov pre spracovanie gumy a plastov

Výroba foriem a lisovacieho zariadenia

Zámočnícka výroba

Výroba strojov a zariadení v oblasti ekológie

Prenájom nehnuteľností

Prenájom strojov a zariadení

Reklamná a propagačná činnosť

Colná deklarácia

Oprava motorových vozidiel

Kováčstvo

Výroba nástrojov

Brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov

Kovoobrábanie

Stolárstvo

Poradenstvo pri projektovaní

Inžinierska činnosť

ACTING IN NAME

Menom spoločnosti konať, spoločnosť zastupovať a všetky listiny podpisovať je oprávnený konateľ samostatne. podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis, samostatne. spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov likvidátor samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom likvidátor.

OTHER LEGAL FACT

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.09.1996 v súlade s ustan. obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. starý spis : s.r.o. 7193 spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom č. 1 zo dňa 09.12.1997. sídlo spoločnosti bolo zmenené z e.b.lukáča 25, komárno na : nitrianska 503/60, partizánske.

Valné zhromaždenie dňa 6.7.1998 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 22.3.2000. dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 22.3.2000.

Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 15.6.2000.

Valné zhromaždenie konané dňa 20.5.2000 odsúhlasilo prevod obchodných podielov a zobralo na vedomie odstúpenie s funkcií konateľov a zvolilo nového konateľa spoločnosti. zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 20.5.2000. na základe rozhodnutia valného zhromaždenia splnomocnený zástupca prijal dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve (notárska zápisnica n 323/2000, nz 320/2000 zo dňa 11.11.1000).

Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 13.4.2001 rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou, menovalo likvidátora spoločnosti a prijalo dodatok č.5 k spoločenskej zmluve spísaný notárskou zápisnicou n 159/2001, nz 159/2001 zo dňa 13.4.2001.

Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 16.12.2001 rozhodlo o zmene v osobe likvidátora spoločnosti a notárskou zápisnicou n 413/01, nz 408/01 zo dňa 16.12.2001 prijalo dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.

Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 01.02.2002 rozhodlo o zmene v osobe likvidátora a konateľa spoločnosti a notárskou zápisnicou (n 37/02, nz 37/02 zo dňa 01.02.2002) prijalo dodatok číslo 7. k spoločenskej zmluve - úplné znenie spoločenskej zmluvy.

Key people

Management

New added companies:

IČO:

IČO:

ID:

ID:

ID: