POLSKIE Active

pl-flagSTOWARZYSZENIE

 (ASSOCIATION)

Registered office address

Ul. Kościuszki 20
39-120 Sędziszów Małopolski

COMPANY NUMBER (KRS):

0000340323

TAX NUMBER (NIP):

PL 8181509466

STATISTIC NUMBER (REGON)

180493052

STATUS VAT-EU

Basic registry data

Registered office address

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Incorporated on:

26 października 2009

Representation

ZARZĄD KOŁA

Model of representation

UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW I UPOWAŻNIEŃ: 1) UMOWY, ZOBOWIĄZANIA, PEŁNOMOCNICTWA I INNE AKTY PRAWNE KÓŁ PODPISUJĄ W IMIENIU ZARZĄDU KOŁA DWIE OSOBY: PRZEWODNICZĄCY I WICEPRZEWODNICZĄCY, BĄDŹ PRZEWODNICZĄCY LUB WICEPRZEWODNICZĄCY ORAZ SKARBNIK LUB SEKRETARZ, B) DOKUMENTY POWODUJĄCE ZMIANY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PODPISUJĄ OBIE OSOBY WYMIENIONE W PUNKCIE A) ORAZ WŁAŚCIWY KSIĘGOWY STOWARZYSZENIA.

Court

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Key people

Management
Supervisory board

Connections

New added companies:

FUNDACJA "SOS DLA OCZU"

REGON: 473172068

KRS: 0000165416

IČO:

IČO:

DECKAIR LIMITED

CRN: 04811177

HANS AAGE JENSEN

CVR: 17468928CVR

ID:

ID:

ID: