POLSKIE TOWARZYSTWO FYKOLOGICZNE Active

pl-flagSTOWARZYSZENIE

 (ASSOCIATION)

Registered office address

Ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

COMPANY NUMBER (KRS):

0000246236

TAX NUMBER (NIP):

PL 9721129792

STATISTIC NUMBER (REGON)

300228403

STATUS VAT-EU

Basic registry data

Registered office address

POLSKIE TOWARZYSTWO FYKOLOGICZNE

Incorporated on:

07 grudnia 2005

Representation

ZARZĄD GŁÓWNY

Model of representation

PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. OŚWIADCZENIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ORAZ ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000 ZŁ, W IMIENIU TOWARZYSTWA SKŁADAJĄ DWIE OSOBY: PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO LUB JEGO ZASTĘPCA ORAZ SKARBNIK LUB JEGO ZASTĘPCA.

Court

------

Key people

Management
Supervisory board

Connections

New added companies:

KURT LARSEN

CVR: 1000255964P

MØBEL IMPORT AS

ID: 963535759

Finorest Oy

ID: 2095008-9

A. N. Linde OÜ

ID: 11086482