POLSKIE TOWARZYSTWO FYKOLOGICZNE Active

pl-flagSTOWARZYSZENIE

 (ASSOCIATION)

Registered office address

Ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

COMPANY NUMBER (KRS):

0000246236

TAX NUMBER (NIP):

PL 9721129792

STATISTIC NUMBER (REGON)

300228403

STATUS VAT-EU

Basic registry data

Registered office address

POLSKIE TOWARZYSTWO FYKOLOGICZNE

Incorporated on:

07 grudnia 2005

Representation

ZARZĄD GŁÓWNY

Model of representation

PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. OŚWIADCZENIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ORAZ ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000 ZŁ, W IMIENIU TOWARZYSTWA SKŁADAJĄ DWIE OSOBY: PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO LUB JEGO ZASTĘPCA ORAZ SKARBNIK LUB JEGO ZASTĘPCA.

Court

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Key people

Management
Supervisory board

Connections

New added companies:

NATALIA KULA "NATAL" P.H.U.

NIP: 6510011075

REGON: 270177166

IČO:

IČO:

LOQUENDI LIMITED

CRN: 06145463

RGS SANDBERG

ID: 919456671

St. Malandra Yoga

ID: 2468603-5

ID: