SAPEX-TAX-AUDIT, K.S.

sk-flagKOMANDITNÁ SPOLOČNOSŤ

 (LIMITED PARTNERSHIP)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

BERNOLÁKOVA 3

010 01 ŽILINA


CAPITAL

1 992 EUR

CAPITAL PAID UP

1 992 EUR

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 36381489

SECTION

Sr

COURT REFERENCE NUMBER

10025/l


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

SAPEX-TAX-AUDIT, K.S.

COMPANY TYPE

Komanditná spoločnosť

INCORPORATED ON:

15.07.1998

OBJECT OF THE COMPANY

Organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo

Sekretárske služby

Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností

Činnosť realitnej kancelárie

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností

Sprostredkovanie obchodu

Reklamné činnosti

Podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania

Organizovanie školení a kurzov

Publikačná činnosť

Prenájom strojov a prístrojov

Spracovanie dát a súvisiacej činnosti

Vydavateľská činnosť

ACTING IN NAME

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje ing. ján sapara samostatne.

OTHER LEGAL FACT

Komanditná spoločnosť bola založená podľa § 93 a nasl. zák.č. 513/91 zb. spoločenskou zmluvou zo dňa 3.7. 1998.

Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.4. 1999 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.2. 2000 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 3.1.2003 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

Key people

Management
Konateľ

New added companies:

IČO:

IČO:

JANE LAM LIMITED

CRN: 06106745

Møborg Entreprenørfirma

CVR: 40443940CVR

PROSJEKTKAMERATENE ANS

ID: 976698339

ID: