SEVERUS, S.R.O. V LIKVIDÁCII

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

205

946 18 TRÁVNIK


CAPITAL

100 000 SK

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 34139419

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

2226/n


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

SEVERUS, S.R.O. V LIKVIDÁCII

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

30.04.1996

OBJECT OF THE COMPANY

Výroba a predaj cestovín

Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti

Predaj tovaru mimo predajne

Sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov

ACTING IN NAME

Menom spoločnosti koná likvidátor.

OTHER LEGAL FACT

Spoločnosť bola založná spoločenskou zmluvou zo dňa 20.03.1996 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 17.04.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov. stary spis: s.r.o. 6139

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 27.7.1998 o zrušení spoločnosti s likvidáciou a o vymenovaní likvidátora.

Key people

Jozef Egri

Spoločníci

Ákos Nagy

Spoločníci

Ákos Nagy

Likvidácia