SEVISBROKERS FINANCE O.C.P., A.S.

sk-flagAKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

 (PUBLIC LIMITED COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

KUZMÁNYHO 8

010 01 ŽILINA


CAPITAL

5 000 000 SK

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 35746220

TAX NUMBER (DIČ):

2021392406

SECTION

Sa

COURT REFERENCE NUMBER

1743/b


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

SEVISBROKERS FINANCE O.C.P., A.S.

COMPANY TYPE

Akciová spoločnosť

INCORPORATED ON:

15.05.1998

OBJECT OF THE COMPANY

Kúpa a predaj cenných papierov

Sprostredkovateľská činnosť pri kúpe a predaji cenných papierov

Obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb

Obstarávanie vykonávanie činností spojených s úschovou správou a uložením cenných papierov

Obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich pre emitenta

Vykonávanie poradenskej činnosti a správy vo veciach týkajúcich sa investovania a cenných papierov

ACTING IN NAME

Za spoločnosť koná ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenémunázvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SHARES_SK

Počet: 50 druh: kmeňové na meno podoba: zaknihované menovitá hodnota: 100 000 sk

OTHER LEGAL FACT

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 3.2.1998 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 zák.č. 513/1991 zb. notárska zápisnica n 52/98, nz 50/98 zo dňa 3.2.1998 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov založiť akciovú spoločnosť a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle zák.č. 513/1991 zb. stary spis: sa 2334

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.1998.

Notárska zápisnica n 485/01, nz 485/01 spísaná dňa 27.12.2001 notárom judr. vrlíkovou, osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. funkcia členov predstavenstva ing. k. illý, phdr. e. krajčovičovej, ing. f. lachkovičovej sa končí dňom 27.12.2001. funkcia členov dozornej rady d. juráškovej, m. lachkovičovej, judr. m. šveca sa končí dňom 27.12.2001.

Key people

Management
Supervisor
Predseda
Podpredseda

New added companies:

FIRMA HANDLOWA KINGA MALEC RYSZARD

NIP: 8731213269

REGON: 120348670

PROMPLASTKOMPLEKT s.r.o.

IČO: 28733045

ZK + B spol. s r.o.

IČO: 31728022

BKW AVAIATION LIMITED

CRN: 09770129

ICE FM ApS

CVR: APS533508CVR

PKD MARKETING

ID: 820443012

Triforma Oy

ID: 0857485-0

Aare Ivask

ID: 11828417