SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM DOBŠINÁ

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

ZÁHRADNÁ 262

049 25 VLACHOVO


CAPITAL

240 000 SK

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 31682456

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

3953/v


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM DOBŠINÁ

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

20.12.1993

DELETION DATE

29.05.2003

PERSON DISSOLVED FROM

29.5.2003

OTHER LEGAL FACT

Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli sro vo vložke číslo 3953/v pri: obchodné meno: slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným dobšiná sídlo: záhradná 262 vlachovo 049 25 ičo: 31 682 456 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia krajského súdu v košiciach č.k. 5k 158/02-9 zo dňa 10.1.2003 právoplatného dňa 1.2.2003 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 zb. v platnom znení. na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 o.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. deň výmazu: 29.5.2003

New added companies:

IČO:

IČO:

INJUNUITY LIMITED

CRN: 06193923

Kuba service

CVR: 37794732CVR

RUBEN TORP

ID: 894465212

Lillhem transport

ID: 1375719-2

ID: