Active

pl-flagSTOWARZYSZENIE

 (ASSOCIATION)

Registered office address

Ul. Popiela 24 lok. 81-547
GDYNIA Gdynia

COMPANY NUMBER (KRS):

0000255166

STATUS VAT-EU

Basic registry data

Registered office address

STOWARZYSZENIE "CONCERTINO"

Incorporated on:

20 kwietnia 2006

Representation

ZARZĄD

Model of representation

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Court

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Key people

Management
Supervisory board

Connections