Active

pl-flagSTOWARZYSZENIE

 (ASSOCIATION)

Registered office address

Ul. Popiełuszki 1
23-210 Kraśnik

COMPANY NUMBER (KRS):

0000324405

TAX NUMBER (NIP):

PL 7151900774

STATISTIC NUMBER (REGON)

060454208

STATUS VAT-EU

Basic registry data

Registered office address

STOWARZYSZENIE "MUZYK"

Incorporated on:

25 lutego 2009

Representation

ZARZĄD

Model of representation

DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - PREZESA I WICEPREZESA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Court

SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Key people

Management
Supervisory board

Connections

New added companies:

GLUDPOULSEN INVEST IVS

CVR: 36406828CVR

DANIEL PANEK COMPANY

ID: 919867124

Tmi White Noise Designs

ID: 2137050-2

ID: