Active

pl-flagSTOWARZYSZENIE

 (ASSOCIATION)

Registered office address

Ul. Jana Sobieskiego 3
76-200 Słupsk

COMPANY NUMBER (KRS):

0000552892

TAX NUMBER (NIP):

PL 8393178790

STATISTIC NUMBER (REGON)

361256493

STATUS VAT-EU

Basic registry data

Registered office address

STOWARZYSZENIE "POMOST"

Incorporated on:

13 kwietnia 2015

Representation

ZARZĄD

Model of representation

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BEZ PRAWA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI. PISEMNE OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB Z-CA PREZESA.

Court

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Key people

Management
Supervisory board

Connections

New added companies:

"AMG" MAREK GÓRNY SPÓŁKA JAWNA

NIP: 8451928895

REGON: 280294059

IČO:

IČO:

BRYNJARD BUVARP MISVÆR

ID: 999665608

ID:

ID: