Active

pl-flagSTOWARZYSZENIE

 (ASSOCIATION)

Registered office address

Ul. Piastowska 39
09-200 Sierpc

COMPANY NUMBER (KRS):

0000336692

STATUS VAT-EU

Basic registry data

Registered office address

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LUDOWEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO KASZTELANKA

Incorporated on:

11 września 2009

Representation

ZARZĄD

Model of representation

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Court

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Key people

Management
Supervisory board

Connections

New added companies:

IČO:

IČO:

PLANS 4 LIFE LTD

CRN: 06112391

GroupPedersen

CVR: 40481052CVR

KHAN'S PIZZA&GRILL LTD

ID: 918855319

Tmi Tiina Punkanen

ID: 1604195-8

ID: