Active

pl-flagSTOWARZYSZENIE

 (ASSOCIATION)

Registered office address

Ul. Olszynowa 5A
33-100 Tarnów

COMPANY NUMBER (KRS):

0000301458

TAX NUMBER (NIP):

PL 8733169578

STATISTIC NUMBER (REGON)

120703846

STATUS VAT-EU

Basic registry data

Registered office address

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA "POD STOKROTKĄ"

Incorporated on:

12 marca 2008

Representation

ZARZĄD

Model of representation

OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ DWIE OSOBY: PREZES ORAZ JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY PRZEZ TEN ZARZĄD. DO WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANE SĄ DWA PODPISY: PREZESA I SEKRETARZA ZARZĄDU.

Court

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Key people

Management
Supervisory board

Connections