Active

pl-flagSTOWARZYSZENIE

 (ASSOCIATION)

Registered office address

Ul. Dębowa 31
86-065 Łochowo

COMPANY NUMBER (KRS):

0000344072

STATUS VAT-EU

Basic registry data

Registered office address

STOWARZYSZENIE UNUM PRINCIPIUM

Incorporated on:

10 grudnia 2009

Representation

ZARZĄD

Model of representation

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW, ZACIĄGANIA W JEGO IMIENIU ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Court

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Key people

Management
Supervisory board

Connections

New added companies:

JACEK MODRZEJEWSKI

NIP: 7261846797

REGON: 364969242

A/B GL KØGE LAND 241 A-B

CVR: 1001930233P

VÆRE SAMMEN AS

ID: 912204626

AV Mets OÜ

ID: 14036131