"TAFF-ART" SPÓŁKA CYWILNA Active

Registered office address

Ul. 27 Grudnia 3
61-737 Poznań
Poczta: Poznań

TAX NUMBER (NIP): PL 7780151496
STATISTIC NUMBER (REGON) 631549476

Basic registry data

Registered office address

"TAFF-ART" SPÓŁKA CYWILNA

Data rozpoczęcia działalności

1991-07-30

New added companies:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CEGŁOWIE

NIP: 8221903503

REGON: 711652235

KRS: 0000052216

IČO:

IČO:

BEECHEY LODGE LIMITED

CRN: 06289460

CVR:

PLANTEBOXEN

ID: 919484268

ID: