TATRANSKÁ ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ S.R.O., ŽAKOVCE

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

189

059 73 ŽAKOVCE


CAPITAL

16 596,959438 EUR

CAPITAL PAID UP

16 596,959438 EUR

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 36450332

TAX NUMBER (DIČ):

2020021146

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

10681/p


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

TATRANSKÁ ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ S.R.O., ŽAKOVCE

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

15.10.1997

OBJECT OF THE COMPANY

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (nie nebezpečnými)

Prenájom strojov a zariadení

ACTING IN NAME

Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti vždy dvaja súčasne.

OTHER LEGAL FACT

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.7.1997 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 zb.

Dodatok č.1 zo dňa 4.9.2000, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák.č. 11/98 z.z.

Dodatok č.2 zo dňa 19.12.2001 k spoločenskej zmluve.

Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.5.2002.

Dodatok č. 4 zo dňa 28.3.2003 k spoločenskej zmluve.

Key people

Management

New added companies:

GSG v/ Richard Nielsen

CVR: 1012874401P

Elya Oy

ID: 1735433-1

Ede Mittau

ID: 14128749