TATRANSKÁ ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ S.R.O., ŽAKOVCE

sk-flagSPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

 (LIMITED LIABILITY COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

189

059 73 ŽAKOVCE


CAPITAL

16 596,959438 EUR

CAPITAL PAID UP

16 596,959438 EUR

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 36450332

SECTION

Sro

COURT REFERENCE NUMBER

10681/p


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

TATRANSKÁ ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ S.R.O., ŽAKOVCE

COMPANY TYPE

Spoločnosť s ručením obmedzeným

INCORPORATED ON:

15.10.1997

OBJECT OF THE COMPANY

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (nie nebezpečnými)

Prenájom strojov a zariadení

ACTING IN NAME

Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti vždy dvaja súčasne.

OTHER LEGAL FACT

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.7.1997 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 zb.

Dodatok č.1 zo dňa 4.9.2000, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák.č. 11/98 z.z.

Dodatok č.2 zo dňa 19.12.2001 k spoločenskej zmluve.

Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.5.2002.

Dodatok č. 4 zo dňa 28.3.2003 k spoločenskej zmluve.

Key people

Management

New added companies:

Garlon Oy

ID: 0612524-2

ID: