TERÉZIA SENCIOVÁ - MEDEX

sk-flagSAMOSTATNE PODNIKAJÚCA FYZICKÁ OSOBA

 (SOLE TRADER)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

328

935 25 NOVÁ DEDINA


COMPANY NUMBER (IČO)

SK 18016588

SECTION

Firm

COURT REFERENCE NUMBER

499/n


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

TERÉZIA SENCIOVÁ - MEDEX

COMPANY TYPE

Samostatne podnikajúca fyzická osoba

INCORPORATED ON:

26.08.1991

DELETION DATE

22.10.2004

OTHER LEGAL FACT

Z obchodného registra okresného súdu v nitre, odd. firm 499/n v y m a z u j e sa dňom 22.10.2004 samostatne podnikajúca fyzická osoba terézia senciová - medex s miestom podnikania 935 25 nová dedina 328, ičo: 18 016 588.

Key people

Terézia Senciová

Údaje o podnikateľovi


New added companies:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WE WRZEŚNI

NIP: 7891674671

REGON: 634238877

KRS: 0000075856

Elena Iarovoi

IČO: 27266044

AREA spol. s r.o.

IČO: 17146763

Himmerlandshaves Venner

CVR: 37197297CVR

BLING BAE

ID: 819476802

ID: 0796783-9

A-NAGEL OÜ

ID: 11318828