TERRA REDERE, VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST V LIKVIDACI Not active

cz-flagVEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

 (GENERAL PARTNERSHIP)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

LANOVA TŘ. 32

37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE

COMPANY NUMBER (IČO)

CZ 46683828


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

TERRA REDERE, VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST V LIKVIDACI

COMPANY TYPE

Veřejná obchodní společnost (111)

COURT REFERENCE NUMBER

3/Krajský soud v Českých Budějovicích/A 1965

INCORPORATED ON:

26.08.1992

DATUM UZAVŘENÍ

20.04.2010

COURSE OF ACTION

Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Společnost byla zrušena s likvidací usnesením krajského soudu v českých budějovicích č.j. 13cm 205/2006 ze dne 26.2.2007, které nabylo právní moci dne 26.4.2007.

Obchodní společnost terra redere, veřejná obchodní společnost v likvidaci se sídlem české budějovice, lannova tř. 32, psč 370 01, identifikační číslo 466 83 828, se vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku, včetně všech za psaných skutečností.

Za společnost jednají společníci, a to tak, že každý ze společníků jedná samostatně.

Usnesením krajského soudu v českých budějovicích ze dne 14.ledna 2010 č.j. kscb 27 ins 8965/2009-a-7, které nabylo právní moci dne 17.2.2010, byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka terra redere veřejná obchodní společnost v likvida ci, ič 46683828.

Key people

New added companies:

BEST, Jadwiga ANTOSIK

NIP: 5211442559

REGON: 140494611

Djamel-Eddine Lehatem

IČO: 49377795

SM Korekt, s.r.o.

IČO: 36172774