TOPVAR, A.S.

sk-flagAKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

 (PUBLIC LIMITED COMPANY)

REGISTERED OFFICE ADDRESS

KRUŠOVSKÁ 2092

955 14 TOPOĽČANY


CAPITAL

1 001 700 SK

COMPANY NUMBER (IČO)

SK 31444211

SECTION

Sa

COURT REFERENCE NUMBER

13/n


COMPANY STATUS

STATUS VAT-EU

Basic registry data

FULL COMPANY NAME

TOPVAR, A.S.

COMPANY TYPE

Akciová spoločnosť

INCORPORATED ON:

27.10.1993

DELETION DATE

01.01.2007

DELETION_GROUND_SK

Dobrovoľný výmaz

OTHER LEGAL FACT

Notárskou zápisnicou n 167/2006, nz 41400/2006, zo dňa 20.10.2006 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčení s obchodnou spoločnosťou pivovar šariš, akciová spoločnosť, so sídlom pivovarská 9, 082 21 velký šariš,ičo: 31 648 479, zapísanou v obchodnom registri okresného súdu prešov oddiel: sa; vložka číslo 41/p s účinnosťou ku dňu 01.01.2007. na spoločnosť pivovar šariš, akciová spoločnosť prechádzajú všetky práva, záväzky, pohľadávky známe i neznáme a celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti. s účinnosťou od 01.01.2007 mení pivovar šariš, akciová spoločnosť obchodné meno a sídlo na pivovary topvar, a.s. so sídlom krušovská 2092, topoľčany (rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti pivovar šariš n166/2006, nz 41391/2006, ncrls 41200/2006 zo dňa 20.10.2006). zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice n168/2006, nz 41416/2006, ncrls 41229/2006 zo dňa 20.10.2006.

Key people

Pivovary topvar, a.s.

Právny nástupca


New added companies:

FJALSETT RECORDS

ID: 919184094

Kuwio Ky

ID: 0740563-3

ID: